AÇIKGÖZ “Türkiye, Türkiye’ den Büyüktür”

AK PARTİ Nevşehir Milletvekili TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Sn Mustafa AÇIKGÖZ 2017 bütçe görüşmeleri kapsamında gerçekleştirdiği TBMM Genel Kurul konuşması:

 

mrll8591

 

Dönem: 26 Yasama Yılı: 2 Tarih: 13.12.2016 Birleşim: 39 Ham Tutanak Sayfası:-

Konuşmacı: MUSTAFA AÇIKGÖZ Seçim Çevresi: NEVŞEHİR

Tutanak Metni:

    AK PARTİ GRUBU ADINA MUSTAFA AÇIKGÖZ (Nevşehir) –

     Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum.
    Bütün şehitlerimize, 15 Temmuz millî irade şehitlerimize, güneydoğu şehitlerimize ve 10 Aralıkta şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar, gazilerimize minnet ve aziz milletimize de başsağlığı diliyorum.

    Değerli milletvekilleri, Türkiye Su Enstitüsü, kısa adıyla SUEN, resmî ifadeyle, küresel su sorunlarının çözümüne katkı sağlamak, suyla ilgili geleceğe yönelik çalışmaları yönlendirmek, ülkemizi uluslararası platformda temsil etmek gibi amaçlar çerçevesinde faaliyet göstermek üzere 658 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’yle 2 Kasım 2011 tarihinde kurulmuştur.

    Küreselleşen dünyamızda su politikaları da sınırları aşmaktadır. Dünyadaki gelişmelere kayıtsız kalmak mümkün değildir. Türkiye, su alanında gerçekleştirdiği mega projeler, yetişmiş insan gücü ve engin bilgi birikimi sayesinde bölgesinde su konusunda lider konuma gelmiş durumdadır.

    Orman ve Su İşleri Bakanlığımız bünyesindeki SUEN, 32 personele ve 5 milyon gibi bir bütçeye sahiptir ve ülkemizin su alanında söz sahibi olacağı konular artırılmaktadır. Hâlihazırda, Orta Doğu, Balkanlar, Afrika, Orta Asya ülkeleriyle oluşturulmuş olan iletişim ağı genişletilerek daha fazla ülkeyle iş birliği fırsatına ulaşmamız sağlanmaktadır. Ülkemizin su politikası ve stratejisinin geliştirilmesiyle su eğitimi konularında bölgesinde ve dünyada lider bir ülke konumuna ulaşmasının yolu açılacaktır.
    SUEN’in kuruluşunda fikir babalığını yapan Orman ve Su İşleri Bakanımız Veysel Eroğlu’na buradan teşekkürlerimizi de iletiyoruz.

 

“Türkiye, Türkiye’ den Büyüktür”

    Değerli milletvekilleri, Türkiye, Türkiye’den büyüktür. Türkiye güçlensin diye dua eden mazlumları istismar edip mazlumların dua ettiği ümmetin umudu Türkiye’yi zayıflatmaya çalışanların yaptıkları hainliklerin hepsinden haberdarız. Figüranlar, oyuncular ayrı olsa da oyun ve senaryo hep aynı. Gerek bu kürsüde gerek Avrupa Parlamentosunda, Avrupa Birliği ülkelerinde gerek diğer dünya ülkelerinde gerekse bizim sözde aydınlarımız, sözde gazetecilerimiz, sözde akademisyenlerimiz güzel sözler sarf ediyorlar “demokrasi” gibi, “insan hakları” gibi, “özgürlük” gibi, “insan yaşamının dokunulmazlığı” gibi. Ama, iş uygulamaya gelince, iş fiiliyata gelince, özellikle de iş Türkiye olunca terörün çirkin yüzü unutuluyor, terörün küresel bir sorun olduğu unutuluyor, terör seviciliği, terör şakşakçılığı, ikiyüzlülük, riyakârlık ve hadsizlik diz boyu oluyor.

    Değerli milletvekilleri, sokaktaki, kahvedeki, tarladaki benim güzel milletim yapılanları görüyor; hainlerin, alçakların hedeflerini biliyor. Onların amaçlarının bu ülkeyi parçalayıp, küçültüp yönetebilecekleri bir millet hâline getirmek, hatta bizi Anadolu’dan kovmak, sürgün etmek olduğunu biliyor. Ama, maalesef, bizim sözde aydınlarımız, sözde ileri görüşlülerimiz, gazetecimiz, hatta birçok siyasetçimiz bundan haberi yokmuş gibi davranıp hayatını bu ümmet ve bu ülkeye adayan bir tek kişi üzerinden ucuz, gerçek dışı, hakaretvari bir söylem ve gafletin peşinde koşuyorlar. Sanki bu ülkede Gezi olayları, 17-25 darbe girişimi, Kobani olayları ve dünyada eşi benzeri görülmemiş bir hainliğin ürünü olan 15 Temmuz alçak saldırısı girişimi olmamış gibi, pırıl pırıl güneşli bir günde gözlerini kapatıp güneşi yok saymaya çalışıyorlar.

    Değerli milletvekilleri, Süleyman Şah, Moğol istilası sırasında yüzü yaralanmış, kan olmuş bir çocuğun kanını eliyle silerken şunları söylemiştir: “Bu kavga ne boy ne oymak ne de obanın kavgasıdır. Bu çocuğun yüzündeki kan nizamıâlemin işaretidir.” Çanakkale’de, İstiklal Harbi’nde, güneydoğuda, 15 Temmuzda farklı yerlerde hain terör saldırısında şehit ve gazi olan kahramanlarımızın kanı nizamıâlemin ve bu kadim, yüce, cefakâr, vefakâr milletimizin devletiyle daima bekasının işaretidir.

 

“Halep’ te İnsanlar Değil, İnsanlık Öldü”

mrll8593

 

    Değerli milletvekilleri, Halep’te insanlar değil, insanlık öldü. Halep’te zulüm ve insanlık dramı var. Halep’i unutma, Halep’e ses ver ve Halep’e yol aç.
    Değerli milletvekili arkadaşlarım, Cenab-ı Allah İbrahim Suresi’nde “Resulüm, sakın Allah’ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. Ancak Allah onları cezalandırmayı, korkudan gözlerinin dışarıya fırlayacağı bir güne erteliyor.” diyor. Mazlumun kurumuş dudağına söyleyin, zalimin dişleri elbet sökülecektir.
  

 

  Bu vesileyle 2017 bütçesinin hayırlı olmasını, bereketli olmasını temenni ediyor, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)