AK PARTİ Nevşehir Milletvekili TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Sn Mustafa AÇIKGÖZ 2019 bütçe görüşmeleri kapsamında TBMM Genel Kurul konuşmasını gerçekleştirdi.

Sayın Başkan,Kıymetli Divan, Değerli Milletvekilleri; hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. 2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçesinin milletimize, ümmete ve tüm bakanlıklarımıza hayır, bereket ve güzellikler getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ederim.

Başta bütün şehitlerimize, 15 Temmuz millî irade şehitlerimize, şehadete ulaşan tüm kardeşlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize de minnetlerimizi sunuyorum. Tüm terör örgütleriyle mücadelemiz en son terörist bitene kadar kararlılıkla sürecektir. Milletimizin arasına nifak tohumları ekmeye çalışarak, meydanlara-sokaklara çıkmaya davet ediyorlar. Bedelini ağır ödeyecekleri davetlere, kimse tevessülde bulunmasın; aziz milletimiz bunlara fırsat vermez!

Değerli Milletvekilleri,

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun misyonu; İlaç, tıbbi cihaz, geleneksel bitkisel, destek ve ileri tedavi tıbbi ürünleri ile kozmetik ürünlere yönelik düzenleyici, denetleyici, yönlendirici icraatlarla topluma hizmet etmektir. Vizyonu ise; İnsan odaklı, bilimselliği esas alan değer üreten, uluslararası alanda öncü referans bir kurum olmaktır.

Kurum, gayretleri ile bu yılın başında Uluslararası İlaç Denetim Birliğine (PIC/S) tam üye olmuştur. Bu üyelik aynı zamanda ülkemizdeki ilaç üretiminin kalitesinin tescili anlamına da gelmektedir. Bu sayede ilaç ihracatımızda önemli bir artış beklemekteyiz. Burada başta Sayın Sağlık Bakanımıza, Kurum Başkanımıza ve tüm kurumumuzu tebrik eder; başarılarının devamını dilerim.

Dünyada sahte, kaçak, güvensiz ilaçla mücadele denilince hemen akla gelen bir sistemimiz var. Gelişmiş ülkelerde sahte kaçak ürün oranı yaklaşık %10’larda iken ülkemizde bu oran sıfırdır. İlaç Takip Sistemi (İTS) dünyada bu alandaki ilk uygulama olup artık başka ülkelerde de kullanılmaya başlanmıştır.

2016 yılında devreye alınan Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ile yine dünyada bir ilke imza atılmıştır. Ürün güvenliği açısından kritik öneme sahip bu sistem ile tıbbi cihazlar ve kozmetik ürünler de kapsama alanına dahil edilmiştir. Bu yıl başlayan tekil takip süreci, önümüzdeki yıl da devam ederek tüm tıbbi cihazlar üretim veya ithalatından itibaren son kullanıcısına veya hastaya kadar takip ediliyor olacak.

Reçete Bilgi Sistemi’ni (RBS) yenilenmiş ve Elektronik Renkli Reçete Sistemini hayata geçirilmiştir.

Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip ERDOĞAN liderliğinde; ilaç sektöründe yerlileşmeyi ve millileşmeyi çok önemsiyoruz. İlaç alanında başlatılan millileşme çalışmaları tüm sağlık ürünlerine yaygınlaştırılacak. Nihai amaç ilaçta, aşıda, kan ürünlerinde, tıbbi cihazda kendi kendine yetebilen bir ülke olmak. Bir diğer hedefimiz ise dünya pazarında rekabet edebilen bir üretim yapısına kavuşmak.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz tarafından, 2023 vizyonu çerçevesinde geleceğimize yön verecek en kilit alanlardan biri olan medikal teknoloji alanında Kamu, üniversiteler ve sanayi bünyesinde atılması gereken adımlar bütün boyutlarıyla ele alınmakta ve buna yönelik politikalar belirlenmektedir.

Ülkemiz, ilaç üretiminde dünya standartlarında üretim yapabilecek bir altyapı ve kapasiteye sahiptir. İlaçta yerelleşme projesi ile amaç; kullanamadığımız bu kurulu kapasiteyi harekete geçirmek, ihracat odaklı büyüme ile Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu ileri teknolojiyi sağlayacak adımların atılmasıdır.

Türkiye’de üretilebileceği öngörülen ilaç miktarının yıllık tutarı 6.1 milyar TL’dir. 2016 yılında başlayan yerelleşme çalışmaları ile bugüne kadar maliyeti yaklaşık 3 milyar TL olan toplam 609 ilaç yerelleşme kapsamına alınmıştır. Geriye kalan yüzlerce ürün için ise çalışmalar devam etmektedir.

Bakanlığın ve Kurumun “Yerlileşme”deki temel hedefi şüphesiz; yerli etkin maddesini, ilacını ve tıbbi cihazını üreten bir ülke haline gelmektir. Bunun için dünyada uygulanan en etkili modellerden biri olan “Startup Modeli” ülkemizde de hayata geçirilmiştir.

Sonuç olarak; düzenlemeleriyle güçlü, uluslarası üyelikleri ile globalle entegre, etkin denetim mekanizmaları ile güvenli ürüne erişimi tesis eden, inovatif ürün ve fikirleri destekleyen, halkın sağlığını temel alan referans bir kurum olma vizyonu ile ilerleyen bu Kurumu daha da güçlendirmek, ülkemizin bu alanda daha fazla söz sahibi olmasını sağlayacaktır.

 “Filistin’de İnsanlar Değil, İnsanlık Ölüyor”

Müslümanların ortak davası Kudüs; bizim için medeniyet çınarıdır. Hangi dinden, dilden, milletten olursa olsun, terör devleti İsrail’in Filistin’deki işgalinin son bulması için uluslararası kamuoyunda çaba sarf eden başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’a ve barış elçilerine şahsım ve mazlumlar adına teşekkür ediyorum. Bu vesileyle kutlu belde Kudüs’e selamlar sunuyorum.

Kapadokya’ya Davetlisiniz”

Tabii, yine, ben buradan bir çağrı yapmak istiyorum: Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; biliyorsunuz, dünyada eşi ve benzeri olmayan, doğal güzellikleriyle, balonlarıyla, ören yerleriyle, peribacalarıyla ve doğal butik otelleriyle ‘Turizm Cenneti Kapadokya’mıza, yerli ve yabancı tüm konuklarımızı davet ediyorum. Kapadokya’mız, biliyorsunuz, otelleriyle, tesisleriyle gerçekten bu altyapıya hazır. Yerel yöneticileriyle, değerli milletvekilleriyle ve misafirperver halkımızla ben kısa dönem tatillerini bile Kapadokya’da, Nevşehir’de yapmaya davet ediyorum. Ayrıca, bütün milletvekili arkadaşlarımızı ve değerli halkımızı da yine Kapadokya’mıza davet ediyorum.   Bu vesileyle 2018 bütçesinin hayırlı olmasını, bereketli olmasını temenni ediyor, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.